Moderaterna: Kulturskolan är viktig för ungas kreativitet

Regeringen har insett felprioriteringen och föreslår att ett nationellt kulturskolecentrum ska fördela medlen och Moderaterna välkomnar uppvaknandet, menar Cecilia Magnusson (M). (Foto: Riksdagen)