Moderaternas slag mot kulturskola på glesbygd

Ledare Att vi behöver bli fler i Norrbotten är ingen hemlighet. Vi är ett enormt län med en glesbodd befolkning och tyvärr förutsätter både privata