Mölndal måste spara på skola och förskola

Västsverige Stängda avdelningar och färre vikarier i förskolan. Det är några av de besparingsförslag som skolnämnden i Mölndal har på sitt bord. Efter att ha gått back 19 miljoner kronor förra året visar prognosen för i år ett underskott med 15 miljoner kronor.