Musik- och kulturskolan vill bredda målgruppen

Kulturrådet kommer ut de närmaste två åren att fördela statsbidrag till de kommunala musik- och kulturskolorna. Målet med bidraget är att göra den kommunala musik- och kulturskolan mer jämlik samt förbättra möjligheterna för de barn och unga som vill delta i verksamheten.