Musikskolan i Vindeln räddas – tillfälligt Om P4 Västerbotten

En nedläggning av musikskolan skulle innebära en besparing på 1,5 miljon kronor. Vindelns kommun har ett underskott på ca 30 miljoner kronor. Utbildningsnämnden ska nu utreda om musikskolan kan bedrivas i annan regi.