Musikskolan kan bli kulturskola

Kommunstyrelsen föreslår att Musikskolan i Säffle ska bredda sitt utbud och bli en kulturskola. Man vill också att ansvaret för Musikskolan ska flyttas från barn- och utbildningsnämnden till kulturnämnden.