Musikskolan kan bli kulturskola

Alvesta musikskola kan utvecklas till en kulturskola inom en snar framtid.