Musikskolan ska utredas

STAFFANSTORP Den styrande majoriteten i Staffanstorp vill att musikskolans framtida organisation utreds.Samtidigt vill man undersöka införande av en fritids- och kulturcheck.