Musikskolan utreds

Stad & Politik 3 mars 2020 kl 06.36 Nu ska kommunala musikskolan utredas. Syftet med utredningen är kort och gott att utreda möjligheter till effektiviseringar inom stadens kommunala musikskola. I uppdraget ingår också att se över driftsformen. Det kan innebära att öppna upp för fristående aktörer på samma sätt som i Österåker.