Musikskolans verksamhet växer

Fler barn och fler kurser – musikskolan växer och nu hoppas man på att cirkusskolan, som varit en populär lovaktivitet, kan bli permanent i kursutbudet.