Musikskoleavtalet 2018

Kopieringsavtalet för kommunala musik- och kulturskolor har förlängts och gäller för kalenderåret 2018 med en KPI-justering av tariffen. Från och med 2018 gäller avtalet kalenderår, och inte längre läsår.