Musiksymposium på Campus Flemingsberg

På Campus Flemingsberg i Stockholm, anordnar RUM, i samverkan med SMI, SPiS, Blåsarsymfonikerna och Kulturens bildningsverksamhet ett musiksymposium.

På Campus Flemingsberg i Stockholm, anordnar RUM, i samverkan med SMI, SPiS, Blåsarsymfonikerna och Kulturens bildningsverksamhet ett musiksymposium. Där erbjuds fortbildande workshops och seminarier, diskussioner, repertoarutbyte för instrumentalpedagoger och ensembleledare i landets musik- och kulturskolor.

Musiksymposiumet sker den 31/10 - 1/11 2017

Anmälan senast den 15 september via rum.se (distrikt Stockholm eller Aktivitetskalendern)
Där finner du även info om workshops, schema och kostnad.
http://rum.se/distrikt/stockholm/

På Campus Flemingsberg