Mycket står på spel

Vad vill vi ha mer av egentligen? Det är spännande nu. Mycket står på spel i riksdagshuset. Varje nyhetssändning är som en spännande match, där spelteknik, taktik och värvade spelare behöver bekänna färg och leverera lösningar som ger laget poäng.

Fredagen den 3 okt skrevs nog historia. Oavsett hur regeringsalternativet framöver klarar att navigera i uppgörelsernas sankmarker så inträffade de facto något stort denna dag. Den tillträdande statsministern nämnde i regeringsförklaringen högt och tydligt något om en strategi för musik- och kulturskolan i Sverige. Jag satt och lyssnade på talet, med ett ben ut genom dörren på väg till ett möte. Första tanken var att jag nog måste ha hört fel! Önsketänkande? Några minuter senare kom ett mail från min chef som gratulerade Kulturskolerådet till att vårt enträgna tjat om att vi måste lyfta vissa gemensamma frågor till ett statligt engagemang hade gett resultat! Då vågade jag jubla och tro på det mina öron uppfattat. Fantastiskt roligt! En milstolpe.

Men det är nu arbetet börjar - Att gå från ord till handling, gå från löfte till förverkligande. Vi vet alla att vi har ett komplicerat parlamentariskt läge. Det är mycket som står på spel i den demokratiska församlingen. Det är också med undran och sorg vi ser att polarisering av demokratiska värden ändrat spelplanen för samtal i respektfull anda. Det är enkelt att kränga ur sig vitsiga förlöjligande på Twitter eller i kommentarsfält. Det är svårare att skapa konstruktiva egna påstående om vad jag tänker bidra med för att skapa en bättre situation. Här har alla vi företrädare för kulturskolan också en kommande viktig uppgift nu att aktivt bidra med feedback och engagemang i frågor som kommer att behöva formuleras tydligare och distinktare. Vår ”osynliga själ” behöver lite kropp och kontur så det går att ta på oss!

Valet av den nya kulturministern, Alice Bah Kuhnke, som inom sitt ansvarsområde ska se till att en nationell strategi för barn och ungdomars kulturutövande kan tas fram, var en oväntad utnämning för många. Man kan ha synpunkter på om statsråd är politiskt väl erfarna eller inte och hur det påverkar möjligheten att vara framgångsrik. Enligt Bengt Göransson, före detta socialdemokratisk minister med kulturansvar, handlar styrkan för en minister mest om hur stor budgeten blir. Pengar är makt. Som alltid. Att det nya området för ministern är kultur- och demokrati känns väldigt intressant. Jag lyssnade för några veckor sedan till Alice Bah Kuhnke i P1, Tankar för dagen, där hon berättade om ett samtal med en demokratikämpe; 101-årig Gösta, som hon träffat och fått stor respekt för. Vi behöver ”demokratisera demokratin” hade han sagt när Alice undrat vad vi behöver göra för att lära av våra misstag genom historien. ”Demokratins tangenter används främst av de som känner sig bekväma med dem. Men många känner sig inte hemma där och demokrati blir ett ostämt verktyg.” Hur gör vi? Se människan, lyssna på hen och stimulera skapa förutsättningar hen har rätt till. Men det tar tid och kraft. Är demokratin värd att vänta på? Om man fortsätter ordleken kan man fundera över om kulturen behöver kultiveras och skolan kanske skolas om för att fungera väl och vara intonerade instrument i vårt gemensamma samhällsbygge. Som sagt det är mycket som står på spel. Idag gläds vi att första steget är taget. Mot framtiden!

Nya regeringen 2014