Nämndsbeslut om musikcheck: Musikskola ska få 11 000 kronor per år och elev

Kultur- och fritidsnämnden har tagit beslut i frågan om det kommande musikchecksystemet. Nämnden vill att en fristående musikskola ska kunna få ersättning från kommunen med 11 000 kronor per år och elev.