Nationellt stöd för talangutveckling

Kulturskolerådet vill se en utredning om hur man nationellt kan stärka talangutveckling.

Frågan om hur vi kan stärka talangutveckling, rekrytering till orkestrar mm. har diskuterats flitigt under de senaste åren. Kulturskolerådet har nu lämnat ett förslag till Kulturrådet (Kulturskolecentrum) om att de bör genomföra en utredning om vilka insatser som nationellt bör göras och hur ett bättre stöd för talangutveckling kan organiseras.

– Vi hoppas att Kulturrådet kan genomföra en sådan utredning under 2019, säger Torgny Sandgren på Kulturskolerådet

Idag saknas en nationell strategi eller plattform för detta, såväl för musik som andra uttryck.

foto_torgny_sandgren_barn3.jpg