Nu är den här! - "En inkluderande kulturskola på egen grund" SOU 2016:69

"En inkluderande kulturskola på egen grund" är namnet på Monica Lindgrens utredning om kulturskolan. 

Någon reglering (med lagar) föreslås inte, men utredaren Monica Lindgren vill ha ett ökat nationellt engagemang för kulturskolan. Kulturrådet ska följa och utveckla kommunernas verksamhet. Nya bidrag skall till och det skall inrättas nationella mål.

- Äntligen! Nu har vi fått en efterlängtad analys om kulturskolan och vilken roll staten kan ha. Nu återstår att se vad olika remissinstanser tycker och hur regerigen kan förverkliga en nationell strategi för kulturskolan, säger Torgny Sandgren på Kulturskolerådet.

Läs utredningen här: 

Överlämning kulturskoleutredningen