Nu blir kulturskolechefen pensionär

Lars Graneheim tackar för sig och går i pension. När kulturskolechefen nu lämnar Aneby hyllar han sina medarbetare.