Ny forskningsöversikt om kulturskolan

Vilken forskning finns om de offentligt finansierade musik- och kulturskolorna? Vad forskas det om och vilka är det som forskar? Simon Lindgren, professor i sociologi vid Umeå Universitet, har på uppdrag av Kulturskolerådet fått uppdrag att göra en forskningsöversikt.

Forskningsöversikten visar att det finns relativt begränsad forskning som direkt rör kulturskolans verksamhet. Det som finns rör i huvudsak historiska redogörelser, studier om musik- och kulturskollors samhälleliga roll, förhållandet mellan elever och lärare inom musik- och kulturskolan samt om de utmaningar som musik- och kulturskolorna står inför i relation till ett föränderligt omgivande samhälle.

Läs rapporten här!

 

Forskning om kulturskolan - omslag