Ny rektorsutbildning för kulturskolan

Kulturskolerådet har länge diskuterat behov av en bra ledarutbildning på högskolenivå. Nu är den på gång! Karlstads Universitet öppnar en ny ledarutbildning för kulturskolan.

Utbildningen blir en tvåårig befattningsutbildning och riktar sig till verksamma ledare vid musik- och kulturskolor (rektorer, biträdande rektorer, studierektorer, chefer etc.). Den är i huvudsak förlagd till Stockholmsområdet och omfattar 16 dagar per år – de flesta på internat.

Utbildningen ger 30 högskolepoäng på avancerad nivå. Innehållet i utbildningen är jämförbart med det statliga Rektorsprogrammet för det offentliga skolväsendet. De som har en akademisk grundexamen kan ansöka om tillgodoräkning av kurserna vid studier mot en masterexamen. Priset för utbildningen blir cirka 18 000 kr per termin.

– Vi har haft väldigt positiva erfarenheter av våra ledarutbildningar och jag är övertygad om att kommer att få till en ledarutbildning som matchar kulturskolans behov, säger Lars Svedberg vid Karlstads Universitet, som är ansvarig för utbildningen

Målet är att man efter kursen kan visa förmåga att som chef och ledare motivera, initiera och leda skolans utvecklingsprocesser på ett strategiskt sätt samt visa förmåga att uttrycka skolans visioner inför framtiden. Vissa delar av kursen kommer att samköras med rektorsutbildningen för folkhögskolor.

– Det ska bli väldigt roligt att arbeta med denna utbildning! Jag tror också att det kan skapa synergier och samverkan mellan kulturskolor och folkhögskolor, menar Gudrun Holmdahl som arbetar med utbildningen vid Karlstads Universitet.

En utbildningsplan tas nu fram i samråd med Kulturskolerådet och andra aktörer. Ansökningar till kursen öppnas under sen höst 2015 och kursstarten blir i augusti 2016. De ledare som är intresserade av utbildningen kan kontakta Torgny Sandgren på Kulturskolerådet för vidare information. 

Lars Svedberg och Gudrun Holmdahl