Nya regler för Kulturrådets bidrag till kulturskolor

Från årsskiftet börjar nya regler gälla för Kulturskolebidraget. Bättre tillgänglighet och höjd kvalitet är ledorden för den nya förordningen.

Regeringen har nyligen beslutat om ett nytt reglerverk för bidraget till kulturskolorna, en så kallad förordning.

Nyheter är bland annat att bidraget tydligare kopplas mot de mål som deklarerats i propositionen ”En kommunal kulturskola för framtiden - en strategi för de statliga insatserna”.

- Förordningen lyfter också särskilda utmaningar som att nå nya målgrupper, att nå barn och unga med funktionsnedsättning och att stärka verksamheten i områden med socioekonomiska utmaningar eller i glesbygd, säger Jenny Löfström Ellverson, verksamhetsansvarig Kulturskolecentrum.

Noter, beskuren