Nytt uppdrag för Statens Kulturråd - Kulturskolecentrum

En nationell politik för kulturskolan

I december fick Statens Kulturråd nya uppgifter av regeringen. Ett kulturskolecentrum skall etableras. Uppdraget är att samordna och stödja den kommunala kulturskolan. I uppdraget ingår att fördela statliga bidrag, ansvara för statistik, följa och sprida forskning samt identiera utbildnings- och utvecklingsbehov. Kulturrådet ska också ta fram en plan på hur de vill arbeta med kulturskolefrågor och lämna den till regeringen innan den 30 april.

– Vi för just nu en dialog med Kulturrådet om de nya uppgifterna. Det är viktigt att deras arbete möter de behov och förutsättningar som kommunerna har. Ett exempel är att vi vill att de ska kunna ge bidrag till treåriga projekt. Vi hoppas också att vi ska kunna hitta samverkan i arbetet så rollerna mellan oss blir tydliga och klara, säger Torgny Sandgren på Kulturskolerådet.

100 miljoner skall fördelas av Kulturrådet även under 2018. Syfte med bidraget är att göra kulturskolan mer jämlik och för- bättra möjligheterna för unga att delta. Utbildningsdepartementet har avsatt medel för att få  er lärare till kulturskolan. Ett urval av lärosäten skall få extra resurser för att etablera nya utbildningar som matchar kulturskolans behov.

En samlad politik - en nationell strategi - presenteras av regeringen den 20 mars.

Läs mer om Kulturrådets uppdrag

foto_torgny_sandgren_barn1.jpg