Nytt utvecklingsprojekt ska förebygga psykisk ohälsa

Kulturskolerådets nya utvecklingsprojekt ska ge fler unga bättre uppväxtvillkor genom att förebygga psykisk ohälsa med kulturskolan som resurs. Projektet finansieras av Arvsfonden och kommer pågå under tre år. Verksamheten kommer bedrivas i kulturskolor från Västerbotten, Södermanland och Östergötland.

I satsningen får kulturskolor i cirka 30 kommuner pröva nya metoder och arbetssätt, exempelvis Kulturskola på recept som handlar om att elever med psykisk ohälsa får förtur till kulturskolan. Genom att undersöka målgruppens behov kan projektet se till att kulturskolan är en plats där rätt stöd finns. En viktig del av projektet är också att involvera ledningen för att säkerställa att det går att bedriva en stöttande undervisning.

Genom erfarenhetsutbyten och ett bättre samarbete med Elevhälsan, föreningar och andra institutioner ska kulturskolorna blir en bättre förebyggande och främjande aktör för att minska psykiska ohälsa bland unga. I projektet deltar kulturskolor från Västerbotten, Södermanland och Östergötland.

Deltagande kommuner och aktörer kommer även att mötas för att ta del av varandras erfarenheter, och nya arbetssätt och metoder kommer att testas. Kulturskolerådet ansvarar för spridning av erfarenheter och metoder till övriga kommuner samt det civila samhället.

– Unga med psykisk ohälsa är ett växande problem och vi är nu glada för att kulturskolan får möjlighet att jobba med nyskapande metoder för att bli en tydligare resurs i arbetet för de ungas hälsa, säger Torgny Sandgren generalsekterare Kulturskolerådet 

bild 2