Öppet brev till utbildningsminister Anna Ekström: Rädda Kulturskolan för barnens bästa

"Vi har haft ett av de mest högpresterande och jämlika skolsystemen i världen. Dit ska vi igen. Då krävs ordning och studiero, kunskap och bildning.