Orkesterförbundet: Nedskärning förstör grunden

”Salas Bästa” föreslår nedskärning för kulturskolan som tar bort husgrunden i orkesterbygget. Då rasar hela byggnaden!