Orkesterns nödrop: ”Vi kommer dö ut”

Uppgifter om nedläggning av kommunala kulturskolans blås- och stråk-undervisning har fått Ronneby Skolorkester att agera.