Orkestrarna lever i Kulturskolan

I onsdagen NT var det en artikel om Svenska Blåslandslaget där vi på Kulturskolan i Norrköping inte känner igen oss. I artikeln hävdar en representant från Riksförbundet Unga Musikanter att orkestrarna för en tynande tillvaro och ”slås ihjäl” av Kulturskolorna.