Oro för neddragningar trots de extra 100 miljonerna

Det statliga bidraget till kulturskolan fördubblas till 200 miljoner kronor 2021–2023 deklarerade regeringen på en presskonferens 9 september. Nu är Kulturskolerådet är oroliga för att pengarna inte ska räcka. I rådets senaste enkät till drygt 200 kulturskolor har 4 av 10 svarat att hemkommunen aviserat neddragningar.

I kulturskolerådets senaste enkät från 2019 svarade 91 kommuner alltså att de ser framför sig en minskad resurstilldelning. En markant ökning i jämförelse med 2018 då endast 31 kommuner svarade att de förväntade sig minskade resurser.

En ny enkät kommer ut under hösten 2020 för att undersöka hur kulturskolorna har påverkats under nuvarande år.
- Vi är naturligtvis glada för det extra tillskottet men det finns en oro för att de 100 miljonerna inte täcker upp för de neddragningar som sker just nu ute i kommunerna, säger Torgny Sandgren, generalsekreterare på Kulturskolerådet.

Statsanslaget är bara en del av kulturskolornas pengar, och det är kommunerna som bekostar den stora delen. Alla kommuner som bedriver kulturskoleverksamhet kan nu inför 2021 söka kulturskolebidraget och bidragsansökningarna ska hanteras av Statens kulturråd. Stödet är projektbaserat och Torgny Sandgren efterlyser ett stöd som är mer långsiktigt.
- Den typen av projektstöd som kommunerna nu kan söka kan splittra upp verkamheten och vi tycker att det som behövs är ett mer solitt och långsiktigt grundstöd. Situationen är ju allvarlig ute i många kommuner, med rätt kraftiga nedskärningar, och vi vet inte ännu vad uteblivna skatteintäckter i spåren av krisen kan komma att medföra.

KULTURSKOLERÅDETS ENKÄT: Framtida möjlighter för kulturskolan

SVERIGES RADIO: Trots fördubblat anslag – kulturskolor oroas för kommuners neddragningar

Omslag Framtida möjligheter 2019