Pedagogpris utdelat vid högtidssammankomst

Göran Lagervalls pedagogstipendium har tilldelas Ingalill Sörlin och Paul Helltén.

Vid Kungliga Musikaliska Akademiens högtidssammankomst i november prisades Paul Helltén och Ingalill Sörlin. De har tilldelats Göran Lagervalls pedagogstipendium. Stipendiet är på 25 000 kronor. Paul är verksam som gitarrlärare vid kulturskolor i Göteborg och Ingalill Sörlin undervisar i Orsa.

Läs mer här

Paul Helltén och Ingalill Sörlin