Pedagogseminarium i Frankrike

European Music School Union (EMU) ordnar seminarium för pedagoger i Nice, Frankrike. 

 

Den 26 till 27 oktober ordnar European Music School Union (EMU) seminarium för pedagoger i Nice, Frankrike. På seminariet behandlas gruppedagogik, utbildning för små barn och talangutveckling. För anmälan och mer information:

Barn på flykt 1