Pengar till film i kulturskolan!

Filminstitutet fördelar bidrag för filmkulturell verksamhet. Flera kulturskolor har redan fått pengar för att utveckla sin verksamhet! Hog tid för fler kulturskolor att söka!

Filminstitutets stöd till filmkulturell verksamhet för barn och unga kan sökas av kommunal verksamhet två gånger om året. I våras beviljades kulturskolan i Mölndal 250 000 kr till ett projekt som innebär både filmskapande i skolan och film som ämneskurs i kulturskolan, liksom fortbildning för pedagoger. Även kulturskolan i Sollefteå beviljades 130 000 kr för lärarfortbildning och filmkurser. Nästa ansökningstillfälle är den 15 oktober. Vi ser gärna projekt som helt eller delvis riktar sig till gruppen barn och unga som flytt till Sverige. Läs mer om stödet filminstitutet.se/filmpedagogik! Kontakta handläggaren Annika Gillegård, 08-665 12 06!

Film i kulturskolan