Personal protesterar efter chefens avgång

Efter bara en termin avgår Kulturskolans chef Magnus Birgersson. Under torsdagen ställde personalen därför in alla lektioner i protest mot den brist på kommunikation som råder. De har också ställt in engagemanget på Kulturnatten i Växjö.