Prenumerera på Kulturskolan magasin!

Vill du hänga med i vad som sker i kulturskolevärlden?

Kulturskolan magasin (tidigare Kultur Smockan) är Kulturskolerådets egen tidning. I den läser du om det viktigaste som berör kulturskolorna i landet, aktuella debattfrågor och intervjuer av kända och mindre kända personer. Tidningen kommer ut med sex nummer per år.

Kostnad för prenumeration är 260 kronor för ett helår (6 nummer) 2016. För flera prenumerationer lämnas 50% rabatt efter 10 prenumerationer.

Mer om Kultruskolan magasin här

Prenumerera