Pressmeddelande: Ökning av sökande till Kulturskolan

Antal sökande elever till Kulturskolan i Vimmerby har ökat det senaste läsåret, från 234 elever höstterminen 2018 till 272 elever vårterminen 2020.