Program för kultur: Sveriges ordförandeskap 2018 i Nordiska ministerrådet

Det övergripande temat för det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2018 är Ett inkluderande, innovativt och tryggt Norden. Kultursektorn har en avgörande roll i förverkligandet av denna vision. Här presenteras det svenska ordförandeprogrammet för kultur.