Proposition om kulturskolan

Nationell strategi för kulturskolan

Den 19 mars presenterade kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke en nationell strategi för kommunala kulturskolan. Regeringen förslår ett nationellt mål för insatser som ska stödja de kommunala kulturskolorna. Målet är att främja en mer jämlik och tillgänglig kulturskola av hög kvalitet. Ett nationellt kulturskolecenter inrättas på Kulturrådet. Kulturskolecentrets uppgift är att stödja kulturskolan när det gäller erfarenhetsutbyte, samverkan och uppföljning. Kunskapsuppbyggnad och spridning av aktuell forskning samt bidragsgivning ingår också i centrets uppgifter.

Läs propositionen här:

 

Alice Bah Kuhnke