Protester mot besparingar inom kulturskolan i Västmanland

Kulturskolecheferna i Västmanland är mycket kritiska till besparingarna på kulturskolan som finns i den nya statsbudget från Moderaterna och Kristdemokraterna som klubbats igenom.