Punkter att sätta upp på kylskåpet

»För det är ju så det är; varje dag är fylld av en massa val, små som stora.«

 Jag bara älskar Bodil Jönsson, professor, fysiker och författare från Lund! Hon kan som få skala ner stora komplicerade resonemang till enkla klara teser på ren och rak skånska! I veckan gav hon svenska folket 10 punkter om fascism att sätta upp på kylskåpet. Det tänker jag göra. Klarspråk och klokskap som utmanar och påminner får gärna ta plats i hem och medvetande. Det blir en hjälp inför valen vi gör. För det är ju så det är; varje dag är fylld av en massa val, små som stora. Och det är där mitt i vardagen som ett till synes ovidkommande beslut kan få långsiktiga konsekvenser som ingen anat. Jag begrundar det när den unge svensken så elegant svingar sig över 6,05 m i stavhopp på EM i Berlin. Den varma sommarkvällen var magisk och de tävlande slog rekord på rekord. Men det är bara 80 år sedan tyska folket frivilligt valde Hitler till sin Frälsare och vrålade ut sin hänförelse på samma arena. Hur kunde det hända? Det är 70 år sedan Europa reste sig ur sina ruiner och kom överens om att ALDRIG MER! Och nu kommer samma tankegods krypande igen. Hur är det möjligt?!

Många arbetar just nu med prioriteringar i valen av mål och aktiviteter för kommande år. Som stöd för landets kulturskolor har riksdagen antagit en proposition som visar på val av riktning för statens insatser. Det betyder också att det kanske ofta självklara värde kulturskolan har i våra olika kommuner, nu uppgraderats i status och blivit synliggjort i den nationella församlingen. Det är riktigt bra! Vi som jobbar i branschen vet att saker och ting hänger ihop; duktiga lärare och chefer, bra fortbildning, elevers delaktighet och strategiskt utvecklingsarbete är delar som bygger den framtida kulturskolan. För att möta en utmanande framtid krävs uppfinningsrikedom, samarbete och mod och i all synnerhet bra utbildningsvägar för ungdomar som vill komma tillbaka som lärare och inspiratörer för de yngre. I detta nummer kan du läsa om hur kulturskoleklivet har utformats i Göteborg. Ytterligare 5 högskolor förbereder sig för sina etableringar. Välkommen till en spännande höst!