Rädda kulturskolan – byt nämnd

Just nu pågår en ganska ensidig debatt om kulturskolan där många tycker till utan att egentligen ha fog för sina påståenden.