Rädda kulturskolan i Luleå

Insändare Jag började spela instrument på kulturskolan för många år sedan. Det har följt mig genom livet och hjälpt mig i många val.