Rädda våra kulturskolor!

ledare Att över hälften av landets kulturskolor hotas av nedskärningar är oroväckande. Det håller inte att lita på kommunerna i denna fråga, regeringen måste agera.