Regeringen vill höja lärarkompetensen i Kulturskolan

Fler utbildade kulturskolelärare och ett nationellt samordningscenter. Det är två av förslagen i regeringens kulturskoleproposition.