Regeringsbesked idag om kulturskolan

Idag presenterar kulturminister Alice Bah Kuhnke regeringens strategi för att utveckla och stärka landets kulturskolor, så att den når fler och blir mer jämlik, och förväntningarna är höga.