Remissvar - En inkluderande kulturskola på egen grund

Dagens kulturskola är starkt socialt snedrekryterad och når bara en bråkdel av varje årskull, samtidigt som det många andra kulturpedagogiska verksamheter riktade till barn och unga faller utanför utredningens ramar. Därför delar ABF regeringen och utredningens uppfattning att den kommunala kulturskolan bör förändras i riktning att göra den mer tillgänglig och jämställd.