Riksdagens kulturutskott besökte Västra Götalandsregionen

Riksdagens kulturutskott flankerat av till vänster ordföranden i kulturnämnden Conny Brännberg (KD) och ordföranden i regionfullmäktige Magnus Berntsson (KD) till höger.