Rikspolitiska åtstramningar drabbar Kulturskolan

Sylvia Carlsdotter, chef för Kulturskolan, hoppas att nedskärningarna i statsbudgeten inte ska bli alltför kännbara på lokalplanet.