’Riksting för västerländsk konstmusik’ samlar branschen för tredje året

Fortlevnaden för den västerländska konstmusiken – ofta kallad ”klassisk musik” – är avgörande för att bibehålla nivån och kontinuiteten i svenskt musikskapande inom alla genrer.