S: Föräldrarnas plånbok ska inte avgöra om du ska lära dig ett instrument

Det är väl dokumenterat att musik och annan kulturutövning för med sig en rad positiva effekter.