Så kan kulturskolan nå ut till fler

Svenskfödd flicka med välutbildade föräldrar. Så ser den typiske kulturskoleeleven ut. En ny avhandling analyserar hur elevgruppen kan breddas.