Så påverkas Erika av besparingarna på Hässleholms kulturskola Om P4 Kristianstad

12-åriga Erika Kristensson från Bjärnum kunde tidigare få musikundervisning på hemorten på dagtid, men nu måste hon få skjuts in till Hässleholm på kvällarna. Hässleholm är en av de kommuner i norra och östra Skåne som har gjort störst besparingar på kulturskoleverksamheten, enligt vår enkät till 13 kommuner. När lärarna är färre finns inte samma möjlighet att erbjuda undervisning i kommunens kransorter.