Så ser framtiden ut för kulturskolorna i Jämtlands län – nedskärningar planeras i Krokom

Krokoms kommun planerar nedskärningar i kulturskolan år 2020. I Östersund finns förslag om att höja avgiften. Men många kommuner i Jämtlands län har också nolltaxa för kulturskolan.